v LATE QUEEN OF SAAMNI (SAAMNI PƆA NAA ABIBA)

Join WhatsApp group

LATE QUEEN OF SAAMNI (SAAMNI PƆA NAA ABIBA)

 LATE QUEEN OF SAAMNI (SAAMNI PƆA NAA ABIBA)
Saamni Pɔa Naa Abiba was the Queen of the Saamni traditional area, she was the daughter of Naa Waafu Mahami Yamusah the 25th King of Mamprugu. She and Naa Sheriga Abdulai Mahami the 29th King of Mamprugu were the same father.


Saamni Pɔa Naa Abiba and Mɔazuu-Raan Yakuba the late Chief of Nasia were siblings of the same mother and father. Her mother's name was called Napɔa Grumah.


Saamni Pɔa Naa Abiba Napɔa Grumah biiya, Bugri Wa'agyii biiya jɛɛli manŋ ku nya kuura Nma Paanni biiya, Nma Nabla biiya, Satiim yiri Pɔa biiya.

Ndan Naawuni yalmanŋni ku ti nin mira daana

Naawuni tan mɛɛrigu Ninsaali din ku ŋmama N laan maalin mɛma


U badim zɔaya pam ŋmamprugu, Uba N ninŋ Kug-Raan Wunyalli Zhiirikum Tinŋ Raana.

Maanvaa danŋ tɔɔnni ka ʒɛsuma kɔnŋ dua ziiya

Luginpina buli gua N tuligi ŋmɛɛri


Uba Ndaa ninŋ Zaa-Raan Waari Nma Adisah biiya 

Kuriti Dukku blimblim ku ŋma

Naa daa ninŋla Waɣa kpamma, Waɣa kpamma kan pɔɔri ku takki yuuri.


Uba Ndaa ninŋ Mɔazuu-Raan Haruna 

 Binsan-dugilli N zhi zhiiri N kɔnŋ ŋɔn nin suu, suumma suumma N ku suu bina.


Uba Ndaa ninŋ Dipaa-Raan Wunni

Nanŋŋa gbaala puu N dɔɣa Jaasi, Dawuni ninŋla buntua ka Danaa ninŋ buntua.


Banin dɔɣa Saamni Pɔa Naa Abiba Napɔa Grumah biiya ŋɔni yani,

Yinni tan Dɔakku kpɛa kɔɔm, Kuldaa di jɛ Suuri.


Pulɛɛliga Tinŋ Raana, ŋɔnkuli Tinŋ Raana,  Naawuni nin maali Tinŋa ka Naa dɔɔni.

Picture: Late Saamni Pɔa Naa Abiba.

Post a Comment

0 Comments