v THE LATE CHIEF OF GBANNI, GBAN-DAAN TOOKA

Join WhatsApp group

THE LATE CHIEF OF GBANNI, GBAN-DAAN TOOKA

 THE LATE CHIEF OF GBANNI, GBAN-DAAN TOOKAGban-Daan Tooka was the Chief of Gbanni. He was the first son and Regent of Naa Salma Salifu the 27th King of Mamprugu. He and Naa Saa Sulemana the 31st King of Mamprugu were the same father.


He became the Chief of Gbanni after Naa Sooro Abdulai succeeded Naa Salma Salifu as the 28th King of Mamprugu. Naa Sooro Abdulai was the Chief of Gbanni and after his enskinment as the King of Mamprugu, Gban-Daan Tooka the then Regent of Mamprugu was enskined as the Chief of Gbanni.


After the demise of Gban-Daan Tooka, his younger brother Sulemana, who was then the Chief of Kpabugu was enskined as the Chief of Gbanni and subsequently became the 31st King of Mamprugu in 1986 with the skin name Naa Saa Sulemana. (Sabaaligu nin chiibi Tinŋa)


Gban-Daan Tooka Maalizii Tinŋ Raana 

Nma Kasoa biiya

Bulisi N tuma ka N bu ninŋ

N bu ninŋ zugu ku gbaa ma

Naawuni yi wurima ka Naa wurima

Niriba ban kpalim zaa nin wurima


Salingbulli biiya

U ba N ninŋ Naa Salifu Ziinɛaya biiya

Salma bɔɣari din zulum ku kɔnŋ sigibu

Niriba ban banŋ sigibu ban nin paa Salma

Ka Ban bu banŋ sigibu kpalim Salma bɔɣari ni

Kabsi kya Naɣalanni, Zɔraa di mari karinbaani


Gban-Daan Tooka Nma Kasoa biiya

Naa Gbɛwaa Zuu

Maalizii Tinŋ Raana

Naawuni nin maali Tinŋa ka Naa dɔɔni


Post a Comment

0 Comments